Màxim comú divisor de quatre P57852


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Feu una funció que calculi el màxim comú divisor de quatre naturals a, b, c i d utilitzant la versió ràpida de l’algorisme d’Euclides.

Interfície

C++,C
int mcd4(int a, int b, int c, int d);
Java
public static int mcd4(int a, int b, int c, int d);
Python
mcd4(a, b, c, d) # returns int
 
mcd4(a: int, b: int, c: int, d: int) -> int

Precondició

Els quatre nombres són estrictament més grans que zero.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Pista

Usar la funció mcd(a, b) de l’exercici ‍ hauria de ser útil.

Public test cases
 • Input/Output

  mcd4(66, 12, 1200, 36) → 6
  mcd4(10, 6, 21, 35) → 1
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python