Màxim de dos enters P57846


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Feu una funció que, donats dos enters a i b, en retorni el màxim.

Interfície

C++
int max2(int a, int b);
C
int max2(int a, int b);
Java
public static int max2(int a, int b);
Python
max2(a, b) # returns int
MyPy Python
max2(a: int, b: int) -> int

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  max2(123, 666) → 666
  max2(3, 4) → 4
  max2(2, 2) → 2
  max2(-1, 0) → 0
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python