Patró de desbloqueig P57351


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Una de les formes més habituals de protegir un telèfon mòbil és mitjançant un patró de seguretat en una graella 3 × 3. Donada la informació sobre el patró, feu-ne un dibuix.

Entrada

L’entrada comença amb quatre línies, la primera amb un enter n entre 1 i 9, seguit de tres colors f, a i b. Segueixen en ordre els n punts diferents del patró, un per línia.

Els punts de la graella estan numerats d’esquerra a dreta i de dalt a baix, de manera que a la primera fila hi tenim els punts 1, 2 i 3, a la segona fila els punts 4, 5 i 6, i a la tercera fila els punts 7, 8 i 9.

Com es pot veure a l’exemple 2, les línies poden creuar punts que no estiguin seleccionats.

Sortida

Dibuixeu el patró sobre un fons de color f. Cada punt s’ha de representar amb un cercle de 45 píxels de diàmetre. Aquests cercles s’han de pintar de color a si formen part del patró, i de color b en cas contrari. La separació entre cercles i entre un cercle i la vora de la imatge ha de ser de 20 píxels. Per dibuixar les línies del patró, feu servir la instrucció

  dib.line([(x1,y1), (x2, y2)], fill=a, width=3)

on dib és el dibuix que esteu pintant, (x1, y1) i (x2, y2) són les coordenades dels punts entre els quals es dibuixa la línia (en aquest cas, els centres dels cercles respectius), i a és el color donat a.

Public test cases
 • Input

  6
  Silver
  Chartreuse
  CadetBlue
  1
  2
  4
  9
  5
  8

  Output

  sample-1.png

   (215×215)

 • Input

  5
  BurlyWood
  Purple
  ForestGreen
  1
  9
  3
  4
  6
  6
  

  Output

  sample-2.png

   (215×215)

 • Input

  1
  LimeGreen
  Crimson
  Lavender
  7
  

  Output

  sample-3.png

   (215×215)

 • Information
  Author
  Max Balsells
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python