Formigues en un túnel P57037


Statement
 

pdf   zip

thehtml

En un túnel de longitud L hi ha n formigues, que representem com punts. Les formigues es mouen a velocitat 1, ja sigui cap a l’esquerra o cap a la dreta. Si dues formigues es troben al mateix punt, xoquen i ambdues fan mitja volta. Quant de temps trigaran a sortir totes les formigues del túnel?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n i L, seguides de les posicions de les formigues: n nombres enters entre 0 i L, tots diferents i en ordre. Segueixen n nombres més, indicant el sentit inicial del moviment de cada formiga: un 1 vol dir cap a la dreta, i un -1 vol dir cap a l’esquerra.

Sortida

Per a cada cas, cal escriure el temps necessari perquè totes les formigues surtin del túnel.

Observació

Com més eficient sigui la solució enviada, més punts obtindrà, fins a un màxim de 100.

Public test cases
 • Input

  1 10
  2
  1
  
  1 10
  2
  -1
  
  6 14
  1 2 3 9 11 13
  -1 -1 -1 1 1 1
  
  5 12
  0 5 6 8 10
  1 1 -1 -1 -1
  

  Output

  8
  2
  5
  12
  
 • Information
  Author
  Alex Alvarez
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++