Canvis de base P56549


Statement
 

pdf   zip

html

Useu recursivitat per fer un programa que, per a cada nombre donat, l’escrigui en notació binària, octal i hexadecimal.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos nombres naturals.

Sortida

Per a cada nombre de l’entrada, cal escriure la seva representació binària, octal i hexadecimal seguint el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  9
  12
  1024
  0
  1000000000
  

  Output

  9 = 1001, 11, 9
  12 = 1100, 14, C
  1024 = 10000000000, 2000, 400
  0 = 0, 0, 0
  1000000000 = 111011100110101100101000000000, 7346545000, 3B9ACA00
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python