Grafs (1) P56483


Statement
 

pdf   zip

html

Donat un graf dirigit amb n vèrtexs i m arcs, es vol saber si hi ha un camí dirigit entre dos vèrtexs.

Entrada

L’entrada comença amb n i m. Segueixen m parells u,v, amb uv, indicant un arc de u a v. Es té 0≤ u<n i 0≤ v<n i no hi ha arcs repetits. A continuació ve un parell x,y amb 0≤ x<n i 0≤ y <n.

Sortida

Escriviu “yes” o “no” depenent de si hi ha o no un camí de x a y.

Public test cases
 • Input

  8 10
  1 4 4 6 7 2 7 5 0 3 2 5 5 2 6 3 1 0 0 1
  1 3
  

  Output

  yes
  
 • Input

  8 10
  1 4 4 6 7 2 7 5 0 3 2 5 5 2 6 3 1 0 0 1
  7 6
  

  Output

  no
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python