Camins hamiltonians P56416


Statement
 

pdf   zip

html

Donat un graf dirigit amb costs positius als arcs, escriviu tots els camins que surten del primer vèrtex i passen per tots els vèrtexs exactament un cop. A més, calculeu el cost mínim de tots aquests camins.

Entrada

L’entrada consisteix en el nombre de vèrtexs n, seguit de n files amb n naturals cadascuna. El nombre j-èsim de la fila i-èsima indica el cost de l’arc que va del vèrtex i al vèrtex j. Un cost igual a zero indica que l’arc no existeix (la diagonal només té zeros). Suposeu 2 ≤ n ≤ 15, i que tots els costs estan entre 1 i 106.

Sortida

Escriviu, en ordre lexicogràfic, tots els camins que surten del primer vèrtex i passen per tots els vèrtexs exactament un cop. Al final, escriviu el cost mínim de tots aquests camins. Sempre hi haurà almenys un camí.

Public test cases
 • Input

  3
  0 7 3
  9 0 2
  9 8 0
  

  Output

  1 2 3
  1 3 2
  min: 9
  
 • Input

  2
  0 1000000
  1 0
  

  Output

  1 2
  min: 1000000
  
 • Input

  5
  0 2 0 2 1
  0 0 2 0 2
  0 1 0 2 2
  0 2 1 0 2
  0 0 2 1 0
  

  Output

  1 2 3 4 5
  1 2 3 5 4
  1 2 5 3 4
  1 2 5 4 3
  1 4 2 3 5
  1 4 2 5 3
  1 4 3 2 5
  1 4 5 3 2
  1 5 3 4 2
  1 5 4 2 3
  1 5 4 3 2
  min: 4
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++