Fulles més properes P54960


Statement
 

pdf   zip

html

Donat un arbre (un graf no dirigit, connex i sense cicles), trobeu la distància entre les dues fulles més properes.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de vèrtexs n, el qual està entre 2 i 104. Segueixen n−1 parells x y, amb xy, indicant un aresta del graf. Suposeu que els vèrtexs es numeren entre 0 i n−1, i que el graf donat és realment un arbre.

Sortida

Per a cada arbre, escriviu la distància mínima entre dues fulles.

Public test cases
 • Input

  2 1 0
  4 0 1 1 2 2 3
  4 2 1 2 0 2 3
  10 8 0 9 0 8 3 2 0 6 1 7 4 4 9 6 3 5 2
  

  Output

  1
  3
  2
  5
  
 • Information
  Author
  Félix Moreno
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++