Camins més llargs P54384


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un graf dirigit sense cicles, calculi el nombre de vèrtexs del camí més llarg del graf. A més, cal calcular quants camins tenen aquesta longitud.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de vèrtexs n i el nombre d’arestes m. Segueixen m parells x ⁠ ⁠ y indicant que hi ha un arc de x a y. No hi ha arcs repetits. Els vèrtexs es numeren començant en 0. Suposeu 1 ≤ n ≤ 104 i 0 ≤ m ≤ 5n.

Sortida

Per a cada cas, escriviu dos nombres: la longitud del camí més llarg, i quants camins tenen aquesta longitud. Els jocs de proves són tals que els dos nombres caben en un enter.

Public test cases
 • Input

  3 3
  0 1 1 2 0 2
  
  5 0
  
  8 10
  2 1 3 5 4 0 0 3 2 3
  1 5 0 1 4 2 0 6 7 1
  

  Output

  3 1
  1 5
  4 4
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++