Missatge hexocult P54038


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un natural x, direm que la seva paraula hexoculta és la paraula formada (només) pels caràcters alfabètics de la representació en hexadecimal de x. Per exemple, la paraula hexoculta del número 8 és “" (paraula buida), la de 10 és “a", la de 222 és “de", i la de 7654321 és “cbb" (perquè 7654321 en hexadecimal és 74CBB1).

Donada una seqüència de naturals, digueu quin és el missatge hexocult format per les paraules hexocultes de cadascun dels elements de la seqüència. El missatge ha de tenir un determinat format de sortida.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de naturals x, amb 0≤ x ≤ 108.

Sortida

Per a cada natural de la seqüència d’entrada cal escriure la seva paraula hexoculta, de manera que el missatge final segueixi el següent format:

 • les paraules hexocultes buides han de ser substituïdes per la paraula “nix",
 • les paraules hexocultes han d’estar separades entre elles per un espai en blanc, i
 • la darrera paraula hexoculta ha d’anar seguida d’un punt.
Public test cases
 • Input

  
      
                

  Output

  .
  
 • Input

  0
  

  Output

  NIX.
  
 • Input

  8 10 222 7654321
  

  Output

  NIX A DE CBB.
  
 • Input

  8 11 15 123456789 7654321 20202020
  

  Output

  NIX B F BCD CBB NIX.
  
 • Information
  Author
  Maria Blesa
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python