Serps! P53951


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de serps, i les dibuixi una rera l’altra.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de definicions de serps, cadascuna en una línia. Cada definició comença amb dos naturals: c és la columna a la qual comença la serp; n és el nombre de vegades que canvia de sentit (de dreta a esquerra o a l’inrevés). Després vénen n nombres p1, …, pn indicant a quines files canvia de sentit. Finalment ve un natural f que indica la fila on té els ulls.

Tant les files com les columnes comencen en 1. Assumiu que 0 < p1 < … < pn < f, i que la serp mai se surt per la banda esquerra. Cada serp comença movent-se cap a la dreta.

Sortida

Dibuixeu les serps segons es mostra a l’exemple, separant-les amb un espai en blanc.

Public test cases
 • Input

  1 1 3 4
  3 2 4 6 9
  

  Output

  \ \
   \ \
   / /
  (o o)
   \_/
   |
   ^
  
   \ \
    \ \
    \ \
    / /
    / /
    \ \
    \ \
     \ \
     (o o)
     \_/
      |
      ^
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++