Concatenacions (2) P53390


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donades una paraula p i una seqüència de paraules s1, …, sn, escrigui totes les maneres d’obtenir p concatenant totes les paraules donades exactament un cop.

Entrada

L’entrada consisteix en una paraula p, seguida d’un natural n > 0, seguit de s1, …, sn. Les paraules només contenen lletres minúscules.

Sortida

Escriviu totes les maneres d’obtenir p concatenant totes les paraules donades exactament un cop. Si no hi ha cap solució, escriviu un guió. Seguiu el format dels exemples.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  holahola
  5
  ho l hol a a
  

  Output

  ho+l+a+hol+a
  ho+l+a+hol+a
  hol+a+ho+l+a
  hol+a+ho+l+a
  
 • Input

  patata
  2
  patata pesol
  

  Output

  -
  
 • Input

  papapapapa
  4
  p papa pa apa
  

  Output

  p+apa+papa+pa
  p+apa+pa+papa
  papa+p+apa+pa
  papa+pa+p+apa
  pa+p+apa+papa
  pa+papa+p+apa
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions