Paraules en un text P53386


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi un text i n’escrigui totes les seves diferents paraules, en ordre alfabètic.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de paraules, sense signes de puntuació.

Sortida

Escriviu les diferents paraules del text, en minúscules, en ordre alfabètic, una per línia.

Observació

En Python, podeu usar s.lower() per convertir s a mínúscules.

Public test cases
 • Input

  We dont need no education
  we dont need no thought control
  

  Output

  control
  dont
  education
  need
  no
  thought
  we
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  C++ Python