Màxim de tres enters diferents P52847


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi tres nombres, tots diferents, i que n’escrigui el màxim.

Entrada

L’entrada consisteix en tres enters diferents.

Sortida

Cal escriure una línia amb el màxim dels tres nombres.

Public test cases
 • Input

  736 291 348
  

  Output

  736
  
 • Input

  12 -569 666
  

  Output

  666
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  Ada C C++ Erlang Fortran Haskell Java Lisp Lua Perl PHP Python R Ruby Rust