Dígits iguals P52484


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una seqüència de línies, cadascuna amb un o més naturals i, per a cada línia, si tots els nombres comparteixen un sol dígit, ho indiqui; altrament, cal que escrigui quants naturals estan compostos per un únic dígit.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de línies. Cada línia comença amb un natural estrictament positiu n, seguit de n naturals.

Sortida

Per a cada línia d’entrada, si tots els nombres comparteixen un sol dígit, cal indicar-ho. Altrament, cal escriure quants naturals de la línia estan compostos per un únic dígit. Seguiu el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  4  666 17 2222 66
  1  123456
  2  8 23
  2  55 5
  

  Output

  Linia 1: hi ha 3 nombres amb un unic digit.
  Linia 2: hi ha 0 nombres amb un unic digit.
  Linia 3: hi ha 1 nombre amb un unic digit.
  Linia 4: tots els digits son 5!
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++