Matrius de paraules P52233


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Utilitzant les declaracions

typedef vector<string> Fila; typedef vector<Fila> Matriu;

feu una funció

int nombre_de_paraules(const Matriu& m, char c, int k);

que retorni quantes paraules p de la matriu m tenen el caràcter c a la posició k, o sigui, compleixen p[k] = c (quan p[k] existeix). Tingueu en compte que la “matriu” m no és necessàriament rectangular, és a dir, algunes files poden ser més llargues que altres.

Precondició

k ≥ 0

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++