Funció de Siracusa P52109


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu el procés següent sobre qualsevol nombre natural n ≥ 1:

 • Si n és parell, el dividim per dos.
 • Si n és senar, el tripliquem i li sumem un.

La conjectura de Collatz, que té prop d’un segle, diu que començant en qualsevol natural aquest procés sempre arriba a 1.

Una funció estretament relacionada amb la conjectura de Collatz és la de Siracusa: Donat un n senar, li apliquem el procés de Collatz fins arribar de nou a un nombre senar. Per exemple, si n = 9, passem a n ′ = 3n + 1 = 28, d’aquí a n″ = n′/2 = 14, i d’aquí a n‴ = n″/2 = 7. Per tant, la funció de Siracusa aplicada a 9 dóna 7.

Donat un natural senar n, li podeu aplicar la funció de Siracusa?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals senars entre 1 i 106 + 1.

Sortida

Per a cada n, escriviu el resultat d’aplicar-li la funció de Siracusa.

Public test cases
 • Input

  1
  3
  5
  7
  9
  999999
  1000001
  

  Output

  1
  5
  1
  11
  7
  1499999
  750001
  
 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Haskell Python