Dues monedes de cada (2) P52074


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un nombre x i n valors diferents de monedes m1mn, de quantes maneres es pot aconseguir canvi x usant cada valor com a molt dues vegades? Considereu diferents dues monedes amb el mateix valor.

Per exemple, si x = 4 i disposem dels dos valors 1 i 2, llavors tenim tres maneres: 1 + 1′ + 2, 1 + 1′ + 2′, i també 2 + 2′.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb x i n, seguit de m1mn. Suposeu 1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ mix ≤ 1000, i que totes les mi són diferents.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre de maneres diferents d’aconseguir canvi exactament x usant cada valor com a molt dues vegades. Com que el resultat pot ser molt gros, feu el càlculs mòdul 108 + 7.

Public test cases
 • Input

  4 2 1 2
  400 1 200
  400 1 300
  5 3 4 2 1
  5 5 1 2 3 4 5
  120 29
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  

  Output

  3
  1
  0
  6
  14
  36982290
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++