Notació polonesa inversa P52023


Statement
 

pdf   zip

html

Avalueu expressions aritmètiques donades en l’anomenada notació polonesa inversa. Per exemple, l’expressió

3 + 154

en notació polonesa inversa es dóna

3   154   +

És a dir, primer es donen els dos operands, i després l’operador corresponent. Una expressió més complicada com ara

((3 + 4) * (2 − 8)) + (2 + 5)

es dóna com

3   4   +   2   8   −   *   2   5   +   +

Entrada

L’entrada consisteix en diverses expressions aritmètiques en notació polonesa inversa, una per línia. Els operands són naturals. Els operadors possibles, tots binaris, són‘+’, ‘-’, i ‘*’.

Sortida

Per a cada expressió, escriviu el resultat de la seva avaluació.

Public test cases
 • Input

  3 154 +
  3 4 + 2 8 - * 2 5 + +
  99
  

  Output

  157
  -35
  99
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Haskell Python