Nombre de dígits recursiu P51222


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Escriviu una funció recursiva que retorni el nombre de dígits de n.

Interfície

C++
int nombre_digits(int n);
C
int nombre_digits(int n);
Java
public static int nombreDigits(int n);
Python
nombre_digits(n) # returns int
 
nombre_digits(n: int) -> int

Precondició

Es compleix n ≥ 0.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  nombre_digits(7) → 1
  nombre_digits(4321) → 4
  nombre_digits(0) → 1
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python Rust