Evitant els tres en ratlla P51064


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un tauler n × m amb algunes caselles ja marcades, cal omplir-lo amb ‘O’ i ‘X’ de totes les maneres possibles evitant que hi hagi cap tres en ratlla horitzontal o vertical. Els tres en ratlla en diagonal sí que estan permesos.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n i m, seguits de n files amb m caràcters. Si la casella ja està marcada, hi ha una ‘O’ o una ‘X’. Altrament, hi ha un punt. Podeu suposar que n · m està entre 1 i 20, i que inicialment no hi ha cap tres en ratlla.

Sortida

Per a cada cas, escriviu en ordre lexicogràfic (de dalt a baix, i dintre de cada fila d’esquerra a dreta) totes les maneres d’omplir el tauler sense que hi hagi cap tres en ratlla prohibit. Escriviu una línia amb 10 ‍guions al final de cada tauler, i una línia amb 20 asteriscs al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  2 2
  X.
  .X
  
  4 5
  .X...
  OXO.O
  ..O..
  ...X.
  
  3 4
  .X..
  ...O
  .XX.
  

  Output

  XO
  OX
  ----------
  XO
  XX
  ----------
  XX
  OX
  ----------
  XX
  XX
  ----------
  ********************
  ********************
  OXOX
  XOXO
  OXXO
  ----------
  XXOX
  OOXO
  OXXO
  ----------
  XXOX
  XOXO
  OXXO
  ----------
  ********************
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++