Següent primer P50095


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de nombres primers i, per a cadascun, escrigui el següent nombre primer.

Entrada

L’entrada són tot nombres naturals, i consisteix en una seqüència de nombres primers acabada en un nombre no primer.

Sortida

Per a cada primer donat, escriviu en una línia el següent primer.

Public test cases
 • Input

  7
  2
  107
  12
  

  Output

  11
  3
  109
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python