Consonants i vocals P49889


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi n consonants i n vocals, i que escrigui totes les paraules que es poden formar usant exactament una vegada cada lletra. Les paraules han de començar en consonant, i han d’alternar consonants i vocals. En aquest exercici, suposarem que ‘y’ és una vocal.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n entre 1 i 6, seguit de n consonants diferents i de n vocals diferents. Tant les consonats com les vocals es donen en ordre alfabètic.

Sortida

Escriviu les paraules que es poden formar amb les 2n lletres, començant en consonant i alternant consonants i vocals. Escriviu les paraules en ordre alfabètic, una per línea.

Public test cases
 • Input

  3
  mpt
  aeo
  

  Output

  mapeto
  mapote
  matepo
  matope
  mepato
  mepota
  metapo
  metopa
  mopate
  mopeta
  motape
  motepa
  pameto
  pamote
  patemo
  patome
  pemato
  pemota
  petamo
  petoma
  pomate
  pometa
  potame
  potema
  tamepo
  tamope
  tapemo
  tapome
  temapo
  temopa
  tepamo
  tepoma
  tomape
  tomepa
  topame
  topema
  
 • Input

  2
  cs
  ao
  

  Output

  caso
  cosa
  saco
  soca
  
 • Input

  1
  b
  y
  

  Output

  by
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python