Trencaclosques P49148


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

La Júlia ha comprat un trencaclosques de la seva youtuber preferida, la Simone Giertz, però deu haver rebut una unitat defectuosa, perquè al puzzle li falta una peça! Sabríeu fer un programa que dibuixi la peça que li fa falta?

Entrada

La tres primeres línies de l’entrada contenen enters positius: la longitud c del costat de la peça de puzzle, el diàmetre d dels cercles, i l’amplada m del marge. Tant c com d són senars, i es compleix d ≥ 3, d ≤ ⌊ c/2 ⌋ i m ≥ ⌈ d/2 ⌉.

Les dues línies següents contenen el color del fons de la imatge i el color de la peça de puzzle.

L’última línia conté quatre caràcters que codifiquen la forma dels costats superior, dret, inferior i esquerre (en aquest ordre). Una ‘R’ indica que el costat ha de ser recte, un ‘)’ que té un semicercle que sobresurt cap a fora, i un ‘(’ que té un semicercle que entra cap a dins.

Sortida

Dibuixeu una peça quadrada, on cada costat té c píxels de longitud, envoltada de marges d’amplada m. Les entrades/sortides dels costats tenen forma de semicercle de diàmetre d. Feu servir la instrucció ellipse per dibuixar-les. (Consulteu la xuleta per a problemes gràfics a la documentació.)

Si el semicercle sobresurt cap a fora, el centre del cercle s’ha de trobar en el primer píxel de fora de la peça. En canvi, si entra cap a dins, el centre del cercle s’ha de trobar en l’últim píxel de dins de la peça. Si teniu dubtes consulteu l’últim cas d’exemple.

Public test cases
 • Input

  75
  35
  20
  LightBlue
  DarkBlue
  ))(R
  

  Output

  sample-1.png

   (115×115)

 • Input

  99
  45
  23 
  Red
  Yellow
  )()(

  Output

  sample-2.png

   (145×145)

 • Input

  7
  3
  3
  DarkGreen
  LightGreen
  RR()
  

  Output

  sample-3.png

   (13×13)

 • Information
  Author
  Xavier Povill
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python