Seqüències compensades P49052


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que digui si una seqüència d’enters x1xn donada està compensada o no. Sigui m = ⌈ n/2 ⌉. En aquest problema, direm que una seqüència està compensada si n ≤ 2, o bé si la meitat esquerra x1xm i la meitat dreta xm+1xn sumen el mateix, i estan ambdues compensades.

Per exemple, la seqüència 5 -3 2 0 -1 3 2 està compensada, perquè tant 5 -3 2 0 com -1 3 2 sumen 4, i és fàcil veure que ambdues estan compensades.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n, seguit de n enters. Podeu suposar 0 ≤ n ≤ 104.

Sortida

Per a cada cas, escriviu “yes” o “no” segons convingui.

Public test cases
 • Input

  7 5 -3 2 0 -1 3 2
  0
  3 -1 -1 -2
  6 2 2 4 3 3 6
  

  Output

  yes
  yes
  yes
  no
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++