Divisió entera i residu de dos naturals P48107


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi dos naturals a i b, amb b > 0, i que escrigui la divisió entera d i el residu r de a entre b.

Recordeu que, per definició, d i r han de ser els únics enters tals que 0 ≤ r < b i d · b + r = a.

Entrada

L’entrada conté a i b, amb b > 0.

Sortida

Escriviu una línia amb la divisió entera i el residu de a dividit per b, separats amb un espai.

Observació

Malgrat que les condicions sobre l’entrada d’aquest exercici impedeixen divisions per zero, proveu què li passa al vostre programa en aquest cas.

Public test cases
 • Input

  32 6
  

  Output

  5 2
  
 • Input

  30 15
  

  Output

  2 0
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  Ada C C++ Erlang Haskell Java Lisp Lua Perl PHP Python Ruby Rust