El bibliotecari endreçat P47880


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donades diverses piles de llibres, simuleu el procés que segueix un bibliotecari meticulós fins a aconseguir que totes tinguin el mateix nombre de llibres: Repetidament, agafa el llibre de dalt de la pila amb més llibres (en cas d’empat, el títol més petit en ordre lexicogràfic), i el mou a dalt de la pila amb menys llibres (en cas d’empat, la més a l’esquerra).

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de piles n. Segueix la informació de cada pila, d’esquerra a dreta: el nombre de llibres, seguit dels títols de baix a dalt de la pila. Suposeu 2 ≤ n ≤ 10, que el nombre total de llibres és estrictament positiu i múltiple de n, i que no hi ha títols repetits.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el contingut de les n piles al final del procés. Escriviu els llibres de cada pila de dalt a baix. Escriviu una línia buida després de cada cas.

Public test cases
 • Input

  3
  2 c z
  2 b y
  2 a x
  
  4
  3 the_silmarillion the_lord_of_the_rings the_hobbit
  0
  1 in_cold_blood
  4 it christine carrie the_dark_half
  
  2
  0
  6 a b c d e f
  

  Output

  z c
  y b
  x a
  
  the_lord_of_the_rings the_silmarillion
  carrie the_dark_half
  the_hobbit in_cold_blood
  christine it
  
  d e f
  c b a
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++