P0005. Nombres de Hamming P46736


Statement
 

pdf   zip

html

Un natural més gran que zero és un nombre de Hamming si els seus únics divisors primers són 2, 3 o 5. Els dotze primers nombres de Hamming són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 i ‍16. D’altra banda, ni el 42 ni el 97 no són nombres de Hamming: 42 és divisible per 7, i 97 és un primer més gran que 5.

Feu un programa que escrigui els n primers nombres de Hamming per a diferents valors de ‍n.

El vostre programa ha d’incloure i usar la funció

bool es_de_hamming(int x);

que indica si un natural |x| més gran que zero és un nombre de Hamming o no.

Entrada

L’entrada és una seqüència de naturals.

Sortida

Per a cada natural n de l’entrada cal escriure, en una línia i separats per comes, els n primers nombres de Hamming en ordre creixent.

Observació

Hi ha maneres astutes de generar ordenadament els n primers nombres de Hamming. Aquí no us demanem de descobrir-les: senzillament, implementeu un algorisme raonable.

Public test cases
 • Input

  12
  2
  6
  0
  1
  

  Output

  1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16
  1,2
  1,2,3,4,5,6
  
  1
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++