Distància entre dos punts P46254


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Usant la definició

struct Punt { double x, y; };

feu una funció

double distancia(const Punt& a, const Punt& b);

que retorni la distància euclídea (l’habitual) entre dos punts a i b.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++