Zeros i uns (2) P45965


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que escrigui totes les combinacions de nu zeros i u uns, per a un n i un u donats.

Entrada

L’entrada consisteix en n i u, dos naturals tals que n > 0 i 0 ≤ un.

Sortida

Escriviu totes les combinacions de nu zeros i u uns, una per línia i en ordre lexicogràfic.

Public test cases
 • Input

  5 2
  

  Output

  0 0 0 1 1
  0 0 1 0 1
  0 0 1 1 0
  0 1 0 0 1
  0 1 0 1 0
  0 1 1 0 0
  1 0 0 0 1
  1 0 0 1 0
  1 0 1 0 0
  1 1 0 0 0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C C++ Java Python