Múltiples de 7 (1) P45672


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Calculeu quants nombres amb n dígits són múltiples de 7 i no tenen dígits adjacents repetits. Per senzillesa, els nombres poden començar en 0. Alguns dels dígits poden estar fixats.

Per exemple, amb n = 2 n’hi ha 13: 07, 14, …, 70, 84, 91, 98. Però si afegim la restricció que el nombre ha de començar en 7, només n’hi ha un: el 70. (Aquests són els dos primers casos de l’Exemple d’entrada.)

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n i el nombre de restriccions ‍r. Segueixen r restriccions, cadascuna amb una posició i i un dígit d, indicant que a la posició i del nombre hi ha d’haver el dígit d. Suposeu 1 ≤ n ≤ 30, 0 ≤ rn, 0 ≤ i < n, 0 ≤ d ≤ 9, i ‍que totes les posicions d’un cas són diferents.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la quantitat de nombres que compleixen totes les condicions. Aquest nombre sempre estarà entre 1 i 106.

Public test cases
 • Input

  2 0
  2 1 0 7
  1 0
  10 5 1 4 7 8 5 0 9 5 6 4
  20 13 0 3 1 5 2 8 5 7 7 4 8 9 10 6 11 0 13 0 14 3 15 9 18 8 19 1
  

  Output

  13
  1
  2
  6749
  438500
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++