Rellotge P45616


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Usant la definició

struct Rellotge { int h; // hores (0<=h<24) int m; // minuts (0<=m<60) int s; // segons (0<=s<60) };

implementeu les funcions i accions següents:

Rellotge mitja_nit(); void incrementa(Rellotge& r); void escriu(const Rellotge& r);

La funció mitja_nit() retorna un rellotge inicialitzat a mitja nit (00:00:00). L’acció incrementa() avança el rellotge d’un segon. L’acció escriu() escriu l’hora del rellotge en format HH:MM:SS en una línia.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++