Suma de productes P43645


Statement
 

pdf   zip

html

Donada una seqüència d’n naturals, l’heu de transformar en una suma de productes, de manera que el resultat sigui el màxim possible. Teniu dues restriccions:

 • No podeu modificar l’ordre relatiu dels elements.
 • Cap producte pot tenir més de tres factors.

Per exemple, el màxim resultat per a la seqüència 20, 12, 7, 10, 12, 1, 10, 40, 8 és 5001, corresponent a (20 · 12 · 7) + (10 · 12) + 1 + (10 · 40 · 8).

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb un nombre n, seguit d’n naturals entre 1 i 104. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 105.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el màxim resultat possible.

Public test cases
 • Input

  9 20 12 7 10 12 1 10 40 8
  1 42
  2 2 3
  3 10 20 30
  4 40 10 20 30
  5 4 1 1 2 5
  4 10000 10000 10000 10000
  

  Output

  5001
  42
  6
  6000
  8030
  16
  1000000010000
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++