Vacances organitzades P43543


Statement
 

pdf   zip

thehtml

En unes vacances organitzades d’n dies de durada es pot fer una excursió cada dia. La satisfacció que produeix l’excursió i-èsima es si. Volem maximitzar la suma total de satisfaccions, amb una sola restricció: no es poden fer més de k excursions seguides.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, només amb nombres enters, cadascun amb n, k, i les n satisfaccions si. Podeu suposar 2 ≤ n ≤ 104, 1 ≤ k ≤ min(n − 1, 10), i 1 ≤ si ≤ 109.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la màxima satisfacció possible.

Public test cases
 • Input

  2 1 10 20
  5 2 1 1 1 1 1
  7 2 1000000000 1 1000000000 1 1000000000 1 1000000000
  9 3 42 20 42 23 20 42 23 42 42
  

  Output

  20
  4
  4000000000
  250
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++