Formigues P42757


Statement
 

pdf   zip

html

En una branca flotant sobre el mar hi ha A+B formigues posades en línia, lleugerament separades entre si. Inicialment, les A més a l’esquerra miren cap a la dreta, i les B més a la dreta miren cap a l’esquerra. Totes les formigues es posen a caminar alhora, i cada cop que dues formigues xoquen, ambdues canvien de sentit immediatament. Al final, totes les formigues cauran al mar pels extrems de la branca. Donades A i B, quantes col·lisions formiga-formiga hi haurà?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb A i B, ambdues entre 0 i 104.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre total de col·lisions entre formigues.

Public test cases
 • Input

  1 1
  10000 0
  1 4
  

  Output

  1
  0
  4
  
 • Information
  Author
  Javier López-Contreras
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++