Barrejant en base 2 P42672


Statement
 

pdf   zip

html

Donat un natural x > 0 amb n bits, denotem amb xn−1x0 la seva representació en base 2. Per exemple, x = 8 és 1000 en base 2, i per tant x3 = 1 i x2 = x1 = x0 = 0.

Feu un programa que escrigui la barreja de les representacions en base 2 de dos naturals donats x i y amb el mateix nombre de bits n. És a dir, cal escriure xn−1 yn−1x0 y0.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb dos naturals amb el mateix nombre de bits, entre 1 i 30.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la barreja de les representacions en base 2 dels dos nombres.

Public test cases
 • Input

  8 15
  1 1
  2 3
  1000 600
  900000 1000000
  

  Output

  11010101
  11
  1101
  11101011100111000000
  1111011110011010100011101001100000000000
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Python