Tauler d'escacs (1) P42280


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu un tauler d’escacs amb f files i c columnes, on a cada casella hi ha entre 0 i 9 monedes. Feu un programa que, donat un tauler, calculi el nombre total de monedes que conté.

Entrada

L’entrada comença amb el nombre de files f i el nombre de columnes c. Segueixen f línies, cadascuna amb c caràcters entre ‘0’ i ‘9’.

Sortida

Cal escriure el nombre total de monedes del tauler.

Public test cases
 • Input

  3 4
  2735
  0479
  1508
  

  Output

  51
  
 • Input

  1 20
  01234567890123456789
  

  Output

  90
  
 • Input

  2 1
  4
  5
  

  Output

  9
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java PHP Python