Expressió booleana completament parentitzada P42181


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una expressió booleana completament parentitzada, i que escrigui el resultat d’avaluar-la. Els operadors admissibles són conjunció i disjunció (binaris) i negació (unari).

Entrada

Els valors booleans es representen per ‘0’ i ‘1’. La conjunció, la disjunció i la negació es representen amb ‘*’, ‘+’ i ‘!’ respectivament.

L’entrada és una expressió completament parentitzada. Això vol dir que sempre apareixen parèntesis al voltant de les expressions amb operadors binaris. Per exemple,

l’expressió certfals vindria donada així: (1*0) l’expressió fals ∨ (certfals) vindria donada així: (0+(1*0)) l’expressió ¬(fals ∨ (certfals)) vindria donada així: !(0+(1*0))

Sortida

Cal escriure el resultat d’avaluar l’expressió en una línia.

Pista

Fixeu-vos que una expressió és d’una d’aquestes possibilitats: o bé és directament un dígit zero o u; o bé és l’operador unari de negació, seguit d’una expressió; o bé és un parèntesi obert, seguit d’una expressió, d’un operador binari, d’una altra expressió, i d’un parèntesi tancat.

Public test cases
 • Input

  0
  

  Output

  0
  
 • Input

  !0
  

  Output

  1
  
 • Input

  (1*0)
  

  Output

  0
  
 • Input

  (0+(1*0))
  

  Output

  0
  
 • Input

  !(0+(1*0))
  

  Output

  1
  
 • Input

  !!!!0
  

  Output

  0
  
 • Input

  !(!0+!1)
  

  Output

  0
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python