Classificació de caràcters (1) P42042


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una lletra i que indiqui si és una majúscula, si és una minúscula, si és una vocal, i si és una consonant. Recordeu que en català les vocals són les lletres ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’ i ‘u’, i llurs majúscules.

Entrada

L’entrada consisteix en una lletra.

Sortida

Heu de dir si la lletra és majúscula, minúscula, vocal o consonant. Seguiu el format dels exemples.

Public test cases
 • Input

  E
  

  Output

  majuscula
  vocal
  
 • Input

  H
  

  Output

  majuscula
  consonant
  
 • Input

  g
  

  Output

  minuscula
  consonant
  
 • Input

  u
  

  Output

  minuscula
  vocal
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java Lua Perl PHP Python Ruby Rust