Millor que Dijkstra P42012


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un graf dirigit amb pesos que poden ser 1, 2 o 3, calculi el cost mínim d’anar del vèrtex 0 a la resta de vèrtexs.

Qui resolgui aquest problema amb l’algorisme de Dijkstra obtindrà com a molt un 7, perquè hi ha una manera asimptòticament millor.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de vèrtexs n i el nombre d’arcs m. Segueixen m triplets u v c indicant un arc uv de cost c, amb uv i 1 ≤ c ≤ 3. Assumiu 1 ≤ n ≤ 104, 0 ≤ m ≤ 5n, i que entre tot parell de vèrtexs u i v hi ha com a molt un arc uv. Els vèrtexs es numeren entre 0 i n−1.

Sortida

Per a cada cas, i per a cada vèrtex v, escriviu el cost mínim d’anar de 0 fins a v. Si és impossible, escriviu “no”. Escriviu una línia amb 10 guions al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  8 9
  0 6 1
  0 7 2
  0 4 3
  6 0 2
  6 1 1
  5 6 2
  1 2 1
  7 2 2
  4 2 3
  
  3 3
  0 2 1
  0 1 3
  2 1 1
  

  Output

  0 : 0
  1 : 2
  2 : 3
  3 : no
  4 : 3
  5 : no
  6 : 1
  7 : 2
  ----------
  0 : 0
  1 : 2
  2 : 1
  ----------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++