Sumes iguals (1) P40685


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un enter s i n enters x1, …, xn, escrigui tots els subconjunts (amb repetits o no, però usant cada xi com a molt un cop) que tinguin suma s.

Entrada

L’entrada consisteix en un enter s, seguit d’un nombre n > 0, seguit de x1, …, xn.

Sortida

Escriviu tots els subconjunts de suma s que es poden formar amb x1, …, xn.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure en qualsevol ordre tant les solucions com els elements dins de cada solució.

Pista

Per a aquest exercici, el Jutge accepta solucions senzilles de tornada enrera. No cal fer cap optimització especial.

Public test cases
 • Input

  6
  7
  1 -2 0 3 -4 5 1
  

  Output

  {5,1}
  {0,5,1}
  {-2,3,5}
  {-2,0,3,5}
  {1,5}
  {1,3,-4,5,1}
  {1,0,5}
  {1,0,3,-4,5,1}
  
 • Input

  0
  2
  -5 5
  

  Output

  {}
  {-5,5}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python