Següent a la sèrie P40593


Statement
 

pdf   zip

html

Considereu la sèrie

0, ‍ 0 + 1, ‍ 0 + 1 + 2, ‍ 0 + 1 + 2 + 3, ‍ 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ‍ …   =   0, ‍ 1, ‍ 3, ‍ 6, ‍ 10, ‍ …

Feu un programa que, per a cada natural n donat, escrigui el primer nombre de la sèrie que sigui més gran o igual que n.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de naturals n.

Sortida

Per a cada n, cal escriure el primer nombre més gran o igual que n de la sèrie 0, 1, 3, 6, …

Public test cases
 • Input

  6
  7
  1
  2
  

  Output

  6
  10
  1
  3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python