Arbres filogenètics P40380


Statement
 

pdf   zip

html

Una de les utilitats dels arbres és la classificació d’espècies animals i vegetals. (Per veure un exemple, consulteu la versió pdf o ps d’aquest enunciat.)

Feu un programa que llegeixi una classificació d’espècies, i que després decideixi a quina espècie pertany cada individu donat. Com que no disposem d’informació física dels individus, usarem un generador de nombres pseudoaleatoris per escollir per quina branca de l’arbre filogenètic cal baixar fins a trobar una fulla. Com a llavor del generador pseudoaleatori, per a cada nom donat usarem la suma del seu primer caràcter, del seu segon caràcter multiplicat per dos, del seu tercer caràcter multiplicat per quatre, etcètera.

Entrada

L’entrada consisteix en un arbre general de paraules amb el format explicat a l’exercici : “”. A continuació ve la descripció d’un generador de nombres pseudoaleatoris segons s’explica a l’exercici : “”, excepte que no es dona la llavor inicial s (ja que depèn de cada nom donat). Finalment, es donen una sèrie de noms d’individus.

Sortida

Per a cada nom de l’entrada, escriviu a quina espècie pertany seguint el format de l’exemple.

Observació

Trieu entre els r fills d’un node (fins i tot si r = 1) usant el codi de l’exercici : “” tal qual.

Public test cases
 • Input

  42
  Primats 2  Prosimis 4  lemur 0  ai-ai 0  loris 0  tars 0
  Simis 2  Micos_del_nou_mon 4
  Cebidae 4  marmoset 0  tamari 0  caputxi 0  mico_esquirol 0
  mico_nocturn 0  Pitheciidae 3  titi 0  saqui 0  uacari 0
  Atelidae 3  aluata 0  ateles 0  mico_llanut 0
  Catarrins 2  Micos_del_vell_mon 2
  Cercopithecinae 4  cercopitec 0  macaco 0  babui 0  mandril 0
  Colobinae 4  colob 0  langur 0  rinopitec 0  mico_nassut 0
  Hominoides 2  gibo 0  Hominids 2  oranguta 0
  Hominonae 3  gorilla 0  ximpanze 0  huma 0
  
  606961 964 217495
  
  Xita
  Floquet_de_neu
  Omer
  Jordi
  Salvador
  

  Output

  Xita: ximpanze
  Floquet_de_neu: gorilla
  Omer: mico_llanut
  Jordi: ai-ai
  Salvador: huma
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions