Codis ISBN P40129


Statement
 

pdf   zip

html

Un codi ISBN (International Standard Book Number) és un codi de deu dígits que serveix per identificar llibres. De fet, els primers nou dígits representen el llibre, i el darrer dígit s’utilitza per comprovar que el codi ISBN és correcte. Per validar un codi ISBN, cal sumar deu cops el primer dígit, més nou cops el segón, ‍..., més un cop el darrer dígit. Si la suma és divisible per onze, es considera que el codi ISBN és vàlid.

Per exemple, 0201103311 és un codi ISBN vàlid, perquè

    10*0 + 9*2 + 8*0 + 7*1 + 6*1 + 5*0 + 4*3 + 3*3 + 2*1 + 1*1 = 55 = 5*11.

Cadascun dels primers nous dígits és un valor entre 0 i 9. En alguns casos cal que el darrer dígit sigui 10; això es fa posant-hi una X. Per exemple, 156881111X.

Feu un programa que calculi el codi ISBN complet de codis per als quals s’ha perdut un dígit.

Entrada

L’entrada és una seqüència de codis ISBN vàlids, però amb un dígit desconegut indicat amb ‍‘?’.

Sortida

Per a cada code de l’entrada, cal escriure en una línia el dígit desconegut.

Observació

Aquest problema prové de “The British Informatics Olympiad for schools and colleges”.

Public test cases
 • Input

  020?103311
  1568?1111X
  156881111?
  

  Output

  1
  8
  X
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++