Tresors en un mapa (4) P39846


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un mapa amb tresors i obstacles, digui a quina distància es troba el tresor accessible més llunyà a una posició inicial donada. Els moviments permesos són horitzontals o verticals, però no diagonals. Si cal, es pot passar per sobre dels tresors.

Entrada

L’entrada comença amb el nombre de files n > 0 i de columnes m > 0 del mapa. Segueixen n files amb m caràcters cadascuna. Un punt indica una posició buida, una ‘X’ indica un obstacle, i una ‘t’ indica un tresor. Finalment, un parell de nombres f i c indiquen la fila i columna inicials (ambdues començant en 1) des de les quals cal començar a buscar tresors. Podeu suposar que f està entre 1 i n, que c està entre 1 i m, i que la posició inicial sempre està buida.

Sortida

Escriviu el nombre mínim de passos des de la posició inicial fins a arribar al tresor més llunyà. Si no es pot arribar a cap tresor, cal indicar-ho.

Public test cases
 • Input

  7 6
  ..t...
  ..XXX.
  ......
  tX..X.
  .X..Xt
  .XX...
  ..t...
  5 3
  

  Output

  distancia maxima: 6
  
 • Input

  4 10
  ..t...X...
  .....X..t.
  XXXXX.X...
  .......X.t
  4 1
  

  Output

  no es pot arribar a cap tresor
  
 • Input

  5 7
  .......
  .XXXXXt
  .X...Xt
  .X.X.XX
  ...X.Xt
  5 5
  

  Output

  distancia maxima: 20
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python