I-èsim (1) P39225


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un enter i i una seqüència de naturals x1, …, xn, escrigui xi.

Entrada

L’entrada comença amb un nombre i, seguit de la seqüència x1, …, xn acabada en −1. Teniu la garantia que 1 ≤ in.

Sortida

Cal escriure el contingut de la posició i segons es mostra als exemples.

Public test cases
 • Input

  5
  1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 -1
  

  Output

  A la posicio 5 hi ha un 9.
  
 • Input

  4
  16 8 4 2 -1
  

  Output

  A la posicio 4 hi ha un 2.
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Lua Perl Python