Haskell - Producte escalar mínim P38868


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donats dos vectors d’enters x=[x1,…,xn] i y=[y1,…,yn] de la mateixa mida, el seu producte escalar és ∑i=1n xi yi. Suposant que podem permutar les coordenades de cada vector de la forma que volguem, podem escollir dues permutacions dels dos vectors que tinguin producte escalar mínim.

Escriviu una funció minProd :: [Int] -> [Int] -> Int que, donats dos vectors de la mateixa mida, retorni el seu producte escalar mínim.

Public test cases
 • Input

  minProd [1, 3, -5] [-2, 4, 1]
  minProd [1, 2, 3, 4, 5] [1, 0, 1, 0, 1]
  

  Output

  -25
  6
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell