Grafs (3) P38753


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un mapa amb objectius i obstacles, digui si és possible arribar fins a algun dels objectius des d’una posició inicial donada. Els moviments permesos són horitzontals o verticals, però no diagonals.

Entrada

L’entrada comença amb el nombre de files n > 0 i de columnes m > 0 del mapa. Segueixen n files amb m caràcters cadascuna. Un punt indica una posició buida, una ‘X’ indica un obstacle, i una ‘t’ indica un objectiu. Finalment, un parell de nombres f i c indiquen la fila i columna inicials (ambdues començant en 1) des de les quals cal començar a buscar tresors. Podeu suposar que f està entre 1 i n, que c està entre 1 i m, i que la posició inicial sempre està buida.

Sortida

Escriviu “yes” o “no” depenent de si és possible o no arribar a algun dels tresors.

Public test cases
 • Input

  7 6
  ..t...
  ..XXX.
  ......
  tX..X.
  .X..Xt
  .XX...
  ..t...
  5 3
  

  Output

  yes
  
 • Input

  4 10
  ..t...X...
  .....X..t.
  XXXXX.X...
  .......X.t
  4 1
  

  Output

  no
  
 • Input

  5 7
  .......
  .XXXXXt
  .X...Xt
  .X.X.XX
  ...X.Xt
  5 5
  

  Output

  yes
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python