Blitspin P38397


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml
L’algorisme Blitspin és una manera interessant de rotar una imatge (2n, 2n) en n passos, marcats amb una k entre 1 i n. A cada pas k, cadascun dels 4k−1 subquadrats de mida (2n+1−k, 2n+1−k) es talla en quatre subquadrats de mida (2nk, 2nk). Aquests quatre subquadrats es mouen de manera que cadascun passa a ocupar el lloc del que tenia a continuació en el sentit de les agulles del rellotge.

A la imatge, per files d’esquerra a dreta, podeu veure com es transforma un logo de l’OICat de mida (28, 28) (k=0, a dalt a l’esquerra) després de 8 passos, fins a obtenir el logo girat (k=8, a baix a la dreta).

Entrada

L’entrada comença amb dos enters n i k, cadascun en una línia, amb 0 ≤ kn ≤ 8. Segueix una matriu de mida (2n, 2n). Cada lletra representa la inicial d’un dels nou colors següents: ‘Black’, ‘Cyan’, ‘Green’, ‘MediumBlue’, ‘Orange’, ‘Purple’, ‘Red’, ‘White’, ‘Yellow’.

Sortida

Genereu la imatge després d’aplicar k iteracions de l’algorisme.

Public test cases
 • Input

  1
  0
  RY
  MG
  

  Output

  sample-1.png

   (2×2)

 • Input

  3
  1
  BBBBROYG
  BBBROYGC
  BBROYGCM
  BROYGCMP
  ROYGCMPW
  OYGCMPWW
  YGCMPWWW
  GCMPWWWW
  
  

  Output

  sample-2.png

   (8×8)

 • Input

  3
  3
  BBBBROYG
  BBBROYGC
  BBROYGCM
  BROYGCMP
  ROYGCMPW
  OYGCMPWW
  YGCMPWWW
  GCMPWWWW
  

  Output

  sample-3.png

   (8×8)

 • Information
  Author
  Félix Moreno
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python