Reines (3) P38211


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que escrigui la manera lexicogràficament més petita de posar n reines en un tauler n × n sense que cap reina n’amenaci cap altra.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0.

Sortida

Les reines es marquen amb una ‘Q’, les posicions buides amb un punt. Escriviu la manera lexicogràficament més petita (per files, de dalt a baix, i suposant que la ‘Q’ és més petita que el punt) de posar n reines en un tauler n × n sense que cap reina n’amenaci cap altra. Si no hi ha cap solució, cal escriure “NO SOLUTION”.

Public test cases
 • Input

  20
  

  Output

  Q...................
  ..Q.................
  ....Q...............
  .Q..................
  ...Q................
  ............Q.......
  ..............Q.....
  ...........Q........
  .................Q..
  ...................Q
  ................Q...
  ........Q...........
  ...............Q....
  ..................Q.
  .......Q............
  .........Q..........
  ......Q.............
  .............Q......
  .....Q..............
  ..........Q.........
  
 • Input

  3
  

  Output

  NO SOLUTION
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C C++